1.–4. jahkeceahkki

Sámediggi čađahii, ovttas eará ásahusaiguin, 2000–05 álgolohkan- ja čállinprošeavtta, oahppiide, geain lei sámegiella vuosttašgiellan.

Prošeavtta váldoulbmil lei gávdnat lohkanvugiid ja lohkanmetodihka, mii buoremusat heivii oahppiide, geain lei sámegiella vuosttašgiellan, ja geat ožžo vuođđolohkanoahpahusa sámegillii, ja vuogáidahttit ja geavahit daid vugiid oahpahusas (Sámediggi 2000).

Dán prošeavtta boađusin leat buvttaduvvon ja leat buvttadeamis oahppobuktagat 1.–4. jahkecehkiide.

Oahppobuktagat leat buvttaduvvon Máhttolokten 06s ja 13s mielde.