3-4 jahkeceahkki

Ulun Dulun oahppobuvtta lea 3.jahkeceahkkái jurddašuvvon ja Heargi Loahppa gis 4.jahkeceahkkái.

Ulun Dulun oahppobuktagis lea lohkangirji bargogirjjiin, giellagirji bargogirjjiin, Mun čálán eanet-bargogirji ja oktasaš oahpaheaddjibagadus 3.-4.jahkecehkiide eGirjin.

Heargi Loahppa oahppobuktagis lea váldogirji oktan bargogirjjiin ja oktasaš oahpaheaddjibagadus 3.jahkecehkiide eGirjin.

Ulun Dulun ja Heargi Loahppa oahpponeavvuin joatkašuvvá lohkan- ja čállinoahpahus.

Ulun dulun ja Heargi Loahppa oahppobuktagat čuvvot Máhttolokten 13s.

978-82-7374-712-9 978-82-7374-715-0